ANBI.

Net4kids is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor algemeen nut.

Deze ANBI-status, toegekend door de Belastingsdienst, heeft een aantal belastingvoordelen:

  • Een ANBI betaalt geen erf- of schenkbelasting; nalaten aan een ANBI betekent dat er geen belasting wordt geheven over jouw nalatenschap.
  • Donateurs (investeerders) van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Om in aanmerking te komen voor aftrek van periodieke giften, moeten de donateur (investeerder) en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

KvK & RSIN.


Net4kids Aid Foundation is eenn stichting onder Nederlands recht.

KvK nummer Net4kids Aid Foundation: 34219530 /
RSIN-nummer: 8154 56 608.

Bankgegevens.


Stichting Net4kids Aid Foundation
IBAN: NL54 RABO 0333952 138
BIC: RABONL2U

Jaarverslagen.


Privacy Statement.